Processen

Processen när du bygger hus med oss:

Boka ett möte med oss. Vi diskuterar dina önskemål, tankar och
funderingar samt presenterar vad vi kan erbjuda dig.

Du får en första offert på vad ditt projekt kan kosta. Vi utgår från vårt materialsortiment, samt på den information av önskemål vi fått ifrån dig.

Vill du gå vidare från offert-läge skriver vi ett projekteringsavtal.

Vi börjar nu rita upp ditt hus och har kontinuerlig kontakt för ändringar och
korrigeringar.
Vi tar fram samtliga A- och K-handlingar.

Möte för exteriöra materialval

När du känner dig helt nöjd med dina ritningar och exteriöra val söker vi bygglov åt dig, räkna med ca 10 veckor bygglovstid. 

Vi går igenom vår katalog med vårt unika materialvalssortiment, samt möjlighet till tillval.
Har du som kund andra önskemål är vi såklart lyhörda inför detta, och anpassar oss efter dina önskemål och budget. Vi tar fram tydliga material- och rumsbeskrivningar innan du godkänner valen.

Efter materialvalsmötet får du en skarp kalkyl på ditt projekt.
Vi diskuterar igenom kalkylen noga och eventuella justeringar görs efter önskemål.

Bygglovet blir beviljat. 

Vi tecknar nu kontrakt, samt tar fram en betalplan.
Du får ett slutdatum kring när ditt projekt ska vara färdigt.
Vi tecknar färdigställande försäkring, samt bokar in tekniskt samråd med kommunen och kontrollansvarig.
Därefter kan kommunen bevilja startbesked.

Markarbetena kan nu påbörjas. 

Byggnationen påbörjas, räkna med ca. 30 veckors byggtid.
Löpande byggmöten med dig som kund bokas in på byggplats, för att följa byggets gång och för att allt ska bli enligt dina förväntningar.
Löpande egenkontroller görs av respektive entreprenör, och redovisas till kontrollansvarig.
Provtryckning av huset görs för att säkerställa ett perfekt klimat-skal och
energiberäkning.

En slutstädning ingår ifrån oss 

När byggnationen är färdig utförs ett slutsamråd med kommunen, samt en slutbesiktning av oberoende besiktningsman för att kontrollera att byggnationen är utförd korrekt och enligt avtal.

Vi ses tillsammans i huset.
Du får en hus pärm där all information & skötsel-anvisningar kring huset
finns samlat.
Vi gratulerar dig till att få flytta in i ditt nya fantastiska hem!

Boka möte med oss